Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jak przeprowadzić firmę przez proces zmiany na estoński CIT

Każda firma, która chce optymalizować swoje opodatkowanie, powinna zastanowić się nad przejściem na estoński CIT, zwany inaczej ryczałtem od przychodów spółek kapitałowych, otrzymał swoją nazwę od miejsca, gdzie system ten został pierwotnie zastosowany, czyli Estonii. Ten innowacyjny model opodatkowania przyczynił się do prawie podwojenia tempa ekonomicznego rozwoju i inwestycji prywatnych. W Polsce takie podejście jest dostępne od 2021 roku. Właśnie w tym momencie można postawić pytanie – jak przejść na estoński CIT? Wszystkie aspekty zostaną opisane w dalszej części tego artkułu.

Kiedy warto rozważyć estoński CIT?

W zasadzie, każda firma, która generuje zyski i planuje je reinwestować, powinna rozważyć przejście na estoński CIT. Dzięki temu, możemy inwestować całość zysku, bez konieczności odprowadzania zaliczek na podatek CIT. To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą się rozwijać, nie rozdzielając zysków.

Przejście na estoński CIT: kiedy skorzystać z pomocy prawnika dla przedsiębiorcy?

Przejście na estoński CIT wymaga spełnienia kilku warunków i przeprowadzenia stosownych procedur. W tym miejscu warto skorzystać z usług prawnika dla przedsiębiorcy, który pomoże w prawidłowym przejściu przez cały proces. Specjalista od prawa gospodarczego zapewni, że wszystkie procedury zostaną przeprowadzone prawidłowo, bez ryzyka błędów, które mogłyby spowodować problemy z Urzędem Skarbowym w przyszłości.

Przekształcenia spółki a estoński CIT

Spółki, które powstały w wyniku reorganizacji, muszą spełnić dodatkowe wymagania, aby móc skorzystać z estońskiego CIT. Kluczowe jest zobowiązanie do identyfikacji dochodów wynikłych z reorganizacji, co wymaga określenia różnicy między wartością elementów majątkowych spółki według standardów rachunkowości a ich wartością fiskalną.

Jeżeli ten proces obliczeń wykaże, że spółka zyskała dodatkowy dochód poprzez reorganizację, istotne informacje na ten temat powinny być zawarte w wcześniej omawianej korekcie początkowej. Podatek wynikający z tego tytułu może być rozłożony na raty, jednak należy go uregulować w ciągu najwyżej dwóch lat od zakończenia pierwszego roku stosowania estońskiego CIT.

Obsługa księgowa a estoński CIT: gdzie szukać pomocy?

Jeśli zdecydujemy się na przejście na estoński CIT, nasza firma musi spełnić określone warunki dotyczące sprawozdawczości finansowej. Wymaga to zmiany w prowadzonej księgowości, co w praktyce może oznaczać potrzebę skorzystania z profesjonalnej obsługi księgowej. Wiele firm szuka wsparcia w tym zakresie w dużych miastach, takich jak Katowice. Obsługa księgowa w Katowicach to usługa, która zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych, co jest niezbędne w przypadku korzystania z estońskiego CIT.

Wnioski: czy warto przejść na estoński CIT?

Estoński CIT to rozwiązanie, które pozwala na optymalizację opodatkowania firm, które generują zyski i planują je reinwestować. Przejście na ten model opodatkowania wymaga jednak spełnienia określonych warunków i przeprowadzenia odpowiednich procedur, co może wymagać skorzystania z usług prawnika dla przedsiębiorcy oraz profesjonalnej obsługi księgowej.

Podsumowując, warto rozważyć przejście na estoński CIT, jeśli nasza firma generuje zyski, które planujemy reinwestować. W takim przypadku, korzyści wynikające z tego modelu opodatkowania mogą przewyższać koszty związane z przeprowadzeniem procesu zmiany systemu opodatkowania. W każdym przypadku warto jednak skonsultować tę decyzję z prawnikiem i księgowym.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY